Worden de initiatiefnemers betaald om dit windpark te realiseren, of is dit vrijwilligerswerk?

Het werk voor onze coöperatie is geheel vrijwillig en in deze fase zonder vergoeding. Als het windpark er komt en wij hier onderdeel van zijn, breekt de volgende fase aan: het ontwikkelen van een windpark. Dat is een intensieve klus waar heel veel tijd in gaat zitten. In deze fase zijn de uitgaven hoger, bijvoorbeeld voor het inhuren van specialistische werkzaamheden. We vinden het logisch om deze mensen te betalen voor hun werk. Dat werk is namelijk nodig om tot een goed resultaat te komen. Hoe we dat gaan betalen is nog niet precies bekend. Dat zal de komende tijd samen met de toekomstige partners overlegd worden.