Is Beneluxplein.Energy bedenker van Windpark Beneluxplein?

Nee. In de voormalige Stadsregio Rotterdam spraken de gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere partijen af om minimaal 150 megawatt aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012. In dit convenant werd knooppunt Benelux al genoemd als mogelijke locatie.