Over Beneluxplein.Energy

“Energie is een basisbehoefte”

Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat energie een basisbehoefte is die voor iedereen betaalbaar moet blijven. Het oprichten van een lokale samenwerking of een lokaal energiebedrijf is een middel om dat doel te bereiken. Dat is de belangrijkste reden van het bestuur van Beneluxplein.Energy.

Lees hier wie dat zijn

Klimaatwet

In de Klimaatwet staat dat duurzame energieontwikkeling zoals een windmolenpark voor een deel eigendom moet zijn van lokale inwoners en bedrijven. Dat wordt ook wel lokaal eigendom genoemd. In dit project is dat een samenwerking van burgers en ondernemers in Beneluxplein.Energy.

Deze coöperatie bestaat voor de behoeften van de leden. Het gaat Beneluxplein.Energy om de lusten (en lasten) zo eerlijk mogelijk te verdelen over alle mensen die mee willen doen in de coöperatie. Het gaat dus niet om zo veel mogelijk te verdienen voor de investeerders.

Werkwijze en standpunt

Het standpunt van Beneluxplein.Energy is neutraal.
Dat betekent dat Beneluxplein.Energy geen partij kiest in de strijd voor of tegen de windturbines. Beneluxplein.Energy wil de belangen van de inwoners en bedrijven in de omgeving zo goed mogelijk behartigen. In de volgende fase zorgt Beneluxplein.Energy (bestuur én leden) ervoor dat de opbrengsten in het voordeel zijn van de inwoners en bedrijven in het gebied rond het Beneluxplein.