Hoe spelen bewoners en omwonenden (direct betrokkenen) een rol bij het windpark?

Wij willen de energie en de opbrengsten lokaal houden. Bewoners en omwonenden moeten kunnen profiteren van dit energiepark. Door lid te worden kunnen we ons samen sterk maken om dat te bereiken. Samen met het windpark wordt ook een omgevingsfonds opgericht. Voor elke geproduceerde megawattuur gaat er verplicht €0,50 in dat omgevingsfonds. Hiermee kunnen ideeën worden betaald die de omgeving van het windpark verbeteren of ideeën die de bewoners of bedrijven te goede komen. Denk aan natuurverbetering of energiebesparende maatregelen.