Wat willen jullie bereiken met Beneluxplein.Energy?

Als het windpark er komt, hebben wij twee doelen:

  1. We willen samen met inwoners en bedrijven uit Hoogvliet, Pernis en Albrandswaard zo veel mogelijk eigenaar worden van het windpark. Daarom is het heel belangrijk om leden te werven. Want hoe meer leden we hebben, hoe meer eigenaar we zijn en hoe meer we te zeggen hebben namens de leden. Dat noemen we lokaal eigendom.
  2. De windenergie die opgewekt wordt in het windpark willen we zoveel mogelijk door bewoners en bedrijven in de regio laten gebruiken. Tegen een zo’n gunstig mogelijke prijs voor de gebruikers.