Wat is volgens Beneluxplein.Energy het voordeel van windenergie?

We willen minder afhankelijk zijn van vervuilende energie en van energie die uit het buitenland komt. In Nederland wonen gemiddeld veel mensen per km2 en is daarmee dichtbevolkt. De kans is dus groot dat er altijd mensen zijn die overlast ervaren van kolencentrales, fabrieken, hoogspanningslijnen. Daarom moeten we op zoek naar alternatieven. Schonere energie zoals windenergie betekent alleen al een gezondere toekomst voor onze (klein)kinderen.