Wat betekent een coöperatie?

Een coöperatie is een bedrijf dat in gemeenschappelijk eigendom is van de leden. Dat wil zeggen dat we samen met alle leden gedeeltelijk eigenaar worden van de windmolens. De opgewekte energie is in de eerste plaats bestemd voor burgers en lokale bedrijven. We kunnen dan met elkaar democratisch bepalen wat er met een deel van de opbrengsten gebeurt.