Wanneer spelen bewoners en omwonenden (direct betrokkenen) een rol in Beneluxplein.Energy?

Iedereen die de doelen en uitgangspunten van Beneluxplein.Energy steunt, kan zich nu al aansluiten en meedoen. Omwonenden en andere betrokkenen die niet aangesloten zijn, spelen geen rol bij het oprichten en inrichten van onze coöperatie.